تحویل و ارسال دوچرخه‌های برقی ایویتک به یگان حفاظت مردمی جنگل‌های سردشت

مجموعه صنعتی ایویتک، روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 مجموعه‌ای از دوچرخه‌های برقی تولیدی خود را که شامل انواع دوچرخه‌های برقی با قدرت‌های موتور مناسب برای استفاده‌ی یگان مردمی حفاظت از جنگل های سردشت بودند، را تحویل و ارسال نمودند.

دستور مستقیم وزیر محترم ارتباطات برای خرید از دوچرخه‌های برقی ایویتک

پیرو دستور مستقیم وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای آذری جهرمی، برای تجهیز ناوگان برقی شبکه پستی کشور، دوچرخه‌های برقی تولیدی ایویتک در محل دفتر آقای وزیر مورد بازدید ایشان قرار گرفت و مقرر گردید ناوگان برقی پستی کشور با استفاده از دوچرخه‌های برقی مجموعه تولیدی ایویتک تجهیز گردد.