دیدار دکتر آریانپور، دانشمند برجسته حوزه‌ی باتری از مجموعه ایویتک

امروز، در محل دفتر ایویتک (EvTech) میزبان استاد گرانقدر جناب آقای دکتر آریانپور بودیم. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد آمریکا بوده و سابقه سال‌ها فعالیت در شرکت سامسونگ را دارند.

بازدید مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب از محصولات تولیدی گروه صنعتی ایویتک

هدف اصلی این دیدار فراهم آوردن فضاء همکاری مشترک به منظور ارائه دوچرخه‌های برقی به اعضاء محترم باشگاه انقلاب بود. در همین راستا، محصولات تولیدی گروه صنعتی ایویتک (EvTech) توسط مدیران و معاونین مجموعه ورزشی انقلاب مورد تست و بررسی قرار گرفت.