بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری از مجموعه ایویتک

در این بازدید آقای دکتر مهدی زاده، ضمن بازدید از انواع محصولات، سوالات فنی و اقتصادی در مورد انواع محصولات و دوچرخه‌های برقی مطرح نمودند که متخصصان ایویتک به این سوالات به دقت پاسخ دادند و توضیحات کلی در مورد ویژگی منحصر به فرد هریک از محصولات شرکت توضیحاتی را بیان نمودند.