برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بازدید مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب از محصولات تولیدی مجموعه ایویتک

پیرو هماهنگی قبلی با جناب آقای دکتر لاله مدیر محترم مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب (باشگاه انقلاب)، به این مجموعه رفتیم. هدف اصلی این دیدار فراهم آوردن فضاء همکاری مشترک به منظور ارائه دوچرخه‌های برقی به اعضاء محترم باشگاه انقلاب بود. در همین راستا، محصولات تولیدی گروه صنعتی ایویتک (EvTech) توسط مدیران و معاونین مجموعه ورزشی انقلاب مورد تست و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار مدیریت مجموعه، جناب آقای دکتر لاله ضمن تقدیر از زحمات متخصصان گروه صنعتی ایویتک (EvTech) در زمینه تولید دوچرخه‌های برقی اظهار نمودند: ” با توجه به اینکه الویت امر حفظ ایمنی و اعتلای آرامش و راحتی اعضا و استفاده کنندگان از فضای مجموعه و همچنین جاده تندرستی در حین استفاده از فضاهای ورزشی می باشد ، لذا استفاده از دوچرخه در مجموعه مستلزم تعبیه نمودن پیست و فضایی انحصاری و مختص به امر مذکور بوده ، نیاز به فرهنگ سازی دارد. وی افزود نیاز است برای راه اندازی ایستگاه های دوچرخه در مجموعه تدابیری اندیشیده شود.

راه اندازی ایستگاه های دوچرخه برقی

دوچرخه برقی سواری