برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بازدید مدیر محترم مجتمع مس سرچشمه کرمان از مجموعه ایویتک

در این بازدید آقای مهندس حسین احمدی و سایر اعضای هیئت مدیره مجتمع مس سرچشمه کرمان از انواع مدل‌های دوچرخه برقی مجموعه ایویتک و همچنین سایر محصولات و فناوری‌های موجود در مجموعه ایویتک بازید نمودند. آقای مهندس احمدی و سایر اعضا هیئت مدیره، ضمن تست نمودن انواع دوچرخه‌های برقی، و تایید کیفیت دوچرخه‌های برقی، از تنوع و کیفیت محصولات این مجموعه بسیار اظهار خرسندی و رضایت نمودند.

همچنین، ایشان در بکارگیری دوچرخه‌های برقی ایویتک در شهرک صنعتی مس سرچشمه کرمان بسیار ابزار علاقه‌ نمودند و بیان نمودند دوچرخه‌های برقی ایویتک می‌تواند بسیار مفید و قابل استفاده در شهرک صنعتی مس سرچشمه کرمان برای کارکنان این مجموعه صنعتی باشد. چرا که بکارگیری این دوچرخه‌های برقی، می‌تواند کمک بسیار مفیدی در تسهیل رفت و آمد و حمل و نقل کارکنان این مجتمع نماید.

بازدید اعضای هیئت مدیره مجتمع مس سرچشمه کرمان از ایویتک