برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بازدید مدیر محترم مجتمع مس سرچشمه کرمان از ایویتک
evtech در اخبار

بازدید مدیر محترم مجتمع مس سرچشمه کرمان از مجموعه ایویتک

در این بازدید آقای مهندس حسین احمدی و سایر اعضای هیئت مدیره مجتمع مس سرچشمه کرمان از انواع مدل‌های دوچرخه برقی مجموعه ایویتک و همچنین سایر محصولات و فناوری‌های موجود در مجموعه ایویتک بازید نمودند. آقای مهندس احمدی و سایر اعضا هیئت مدیره، ضمن تست نمودن انواع دوچرخه‌های برقی، و تایید کیفیت دوچرخه‌های برقی، از تنوع و کیفیت محصولات این مجموعه بسیار اظهار خرسندی و رضایت نمودند.

همچنین، ایشان در بکارگیری دوچرخه‌های برقی ایویتک در شهرک صنعتی مس سرچشمه کرمان بسیار ابزار علاقه‌ نمودند و بیان نمودند دوچرخه‌های برقی ایویتک می‌تواند بسیار مفید و قابل استفاده در شهرک صنعتی مس سرچشمه کرمان برای کارکنان این مجموعه صنعتی باشد. چرا که بکارگیری این دوچرخه‌های برقی، می‌تواند کمک بسیار مفیدی در تسهیل رفت و آمد و حمل و نقل کارکنان این مجتمع نماید.

بازدید اعضای هیئت مدیره مجتمع مس سرچشمه کرمان از ایویتک