برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

دوچرخه برقی ایویتک
evtech در اخبار

برای اولین بار در ایران تولید بدنه آلومینیومی دوچرخه‌های برقی در دانشگاه صنعتی شریف

شرکت دانش بنیان ایویتک برای اولین بار در کشور موفق به ساخت بدنه آلومینیومی دوچرخه‌های برقی شدند. این در حالی است که تاکنون و با توجه به ساختار پیچیده طراحی و جنس آلومینیوم مورد استفاده، تمامی بدنه‌های دوچرخه آلومینیومی موجود در بازار کشور به صورت وارداتی تامین می‌شد.

لینک خبر

دوچرخه برقی ایویتک