برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

برنامه رویانیوم
evtech در اخبار

حضور گروه صنعتی ایویتک در برنامه رویانیوم شبکه سه سیما

 گروه صنعتی ایویتک در تاریخ 20 اسفند 1401 مهمان برنامه رویانیوم، از شبکه سه سیما بود. در برنامه رویانیوم، دوچرخه های برقی ساخت ایویتک و دستاوردهای شرکت دانش بنیان ایویتک معرفی و توضیح داده شد. برنامه رویانیوم جذابیت‌های علمی و فناوری، دستاوردهای دانشی کشور و شرکت‌های دانش‌بنیانی که با آن‌ها ارتباط گرفته شده را به نمایش درمی‌آید.

شما می توانید این برنامه را به طور کامل در این لینک ملاحظه نمایید.