برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

دوچرخه برقی در برنامه صبح بخیر ایران
evtech در اخبار

حضور گروه صنعتی ایویتک در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما

صبح روز شنبه 8 بهمن 1401 گروه صنعتی ایویتک مهمان برنامه صبحگاهی، صبح بخیر ایران از شبکه یک سیما بود. در برنامه صبح بخیر ایران، دوچرخه های برقی ایویتک و دستاوردهای شرکت دانش بنیان ایویتک معرفی و توضیح داده شد.

شما می توانید این برنامه را به طور کامل در این لینک ملاحظه نمایید.

تست دوچرخه برقی ایویتک در برنامه صبح بخیر ایران