برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

حضور گروه صنعتی ایویتک در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما

صبح روز شنبه 8 بهمن 1401 گروه صنعتی ایویتک مهمان برنامه صبحگاهی، صبح بخیر ایران از شبکه یک سیما بود. در برنامه صبح بخیر ایران، دوچرخه های برقی ایویتک و دستاوردهای شرکت دانش بنیان ایویتک معرفی و توضیح داده شد.

شما می توانید این برنامه را به طور کامل در این لینک ملاحظه نمایید.

تست دوچرخه برقی ایویتک در برنامه صبح بخیر ایران