برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

دفترچه راهنمای تصویری محصولات شرکت دانش بنیان ایویتک

1- ویدیو آموزشی نحوه مونتاژ کردن اولیه دوچرخه های برقی ایویتک مدل آلفا، بتا و گاما (در کارتن) و راه اندازی اولیه

راه اندازی دوچرخه

2- ویدیو آموزشی نحوه استفاده و توضیح قسمت های مختلف صفحه نمایشگر کیت های آلفا

راه اندازی کیت الفا

3- ویدیو آموزشی نحوه استفاده و توضیح قسمت های مختلف صفحه نمایشگر کیت های بتا پلاس

راهنمای استفاده از کیت بتا

4- ویدیو آموزشی نحوه استفاده و توضیح قسمت های مختلف صفحه نمایشگر کیت های گاما پلاس

راهنمای استفاده از کیت گاما