برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

حضور مجموعه ایویتک در برنامه جشنواره کارآفرینی شبکه یک سیما

در برنامه تلویزیونی کارستون، در ابتدا اعضای تیم گروه صنعتی ایویتک، جناب آقای مهندس بهرامی و جناب آقای دکتر قرآنی، به ارائه توضیحاتی در مورد نحوه شکل‌گیری اولیه این تیم تحقیقاتی و چگونگی سیر روند تحول و توسعه آن، در طی چهارسال گذشته پرداختند.

در ادامه، جناب آقای مهندس بهرامی توضیحاتی فنی در مورد دوچرخه برقی و علت استفاده از دوچرخه برقی به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک و البته ورزشی پرداختند. ایشان تاکید نمودند، دوچرخه برقی می‌تواند نقش به سزایی در توسعه فعالیت‌های ورزشی روزانه افراد در جامعه و به دلیل آسانی کاربرد آن، ترویج سریع آن، به‌عنوان وسیله پاک در زندگی امروزه و ماشینی افراد را بازی کند.

سپس جناب آقای دکتر قرآنی به بیان مسائلی پیرامون هزینه سرمایه‌گذاری اولیه برای تأسیس این شرکت دانش بنیان پرداختند. ایشان بیان نمودند گروه صنعتی ایویتک تنها شرکت دانش بنیان تولید کننده دوچرخه برقی در سطح کشور می‌باشد. همچنین جناب آقای دکتر قرآنی اشاره‌ای به برخی از تولیدات ارزشمند دوچرخه برقی خود برای جنگلبانان سردشت نمودند. ایشان بیان نمودند، این دوچرخه‌های برقی هم اکنون در اختیار جنگلبانان سردشت و بلوطبانان مهربان سردشتی است.

دوچرخه های برقی ایویتک در برنامه جشنواره کارآفرینی