برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

تامین دوچرخه‌های برقی شرکت نفت بهران توسط مجموعه ایویتک

شرکت نفت بهران به عنوان بزرگترین تولیدکننده‌ی روغن موتور و روغن‌های صنعتی در کشور و در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود تصمیم گرفته است تا از رانندگانی که در یک بازه شش ماهه تخلف رانندگی ندارند قدردانی نمایند. با توجه به ماهیت دوست‌دار محیط زیست بودن دوچرخه‌های برقی مقرر شد تا با همکاری گروه صنعتی ایویتک دوچرخه‌های برقی ویژه با قابلیت‌های خاص به عنوان جایزه به رانندگان بدون تخلف تقدیم گردد. پیرو قرارداد منعقده، تعداد 60 دستگاه دوچرخه برقی سفارشی متناسب با نیاز و مشخصات فنی شرکت نفت بهران توسط گروه صنعتی ایویتک تولید گردید. این دوچرخه‌ها در یازدهم تیرماه 1400 و در مراسمی با حضور مدیرعامل محترم شرکت به رانندگان محترم تقدیم شد.

گروه صنعتی ایویتک، در راستای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و توسعه حمل و نقل پاک آمادگی دارد تا با کلیه‌ی سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر در زمینه‌ی تولید دوچرخه‌های سفارشی همکاری نماید.