برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

تحویل دوچرخه‌های برقی ایویتک به یگان حفاظت مردمی جنگل‌های سردشت

پس از چند ماه تلاش متخصصان مجموعه ایویتک و جناب آقای مهندس درویش، روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 دوچرخه‌های برقی تولیدی در این مجموعه که شامل تعداد 30 عدد دوچرخه برقی با قدرت موتور مناسب برای استفاده یگان مردمی حفاظت از جنگل‌های سردشت بودند، به این منطقه ارسال گردید.

دوچرخه برقی برای استفاده یگان مردمی حفاظت از جنگل‌های سردشت

تحویل دوچرخه برقی

۲۵ هکتار از جنگل‌های سردشت روز پنجشنبه 10 مرداد ماه 1398، در پی اتفاق تلخ آتش سوزی طعمه حریق شدند. به دلیل مسائل و مشکلات تردد خودرو و وسایل نقلیه موتوری در این منطقه، و در نتیجه دشواری اطفا حریق، مسئولین حفاظت از محیط زیست ایران به منظور جلوگیری از چنین پیشامدهای مشابه و تلخی، و به منظور تسهیل در رفت و آمد یگان حفاظت مردمی در این منطقه، و همچنین رفاه حال حیات وحش این منطقه، تجهیز ناوگان یگان حفاظت مردمی جنگل‌های سردشت را با استفاده از دوچرخه‌های برقی ایویتک، به عنوان راه حل مناسب در دستور کار خود قرار دادند.

لازم به ذکر استکلیه هزینه‌های این رویداد بشر دوستانه، با مشارکت بیش از 9000 نفر از هموطنان عزیزمان در داخل و خارج کشور تامین گردید. به امید اینکه دیگر شاهد چنین حوادث تلخی در دامان طبیعت نباشیم و همگی در حفاظت از محیط زیست تلاش و توجه نماییم.

آتش سوزی در جنگل های سردشت